aše ojedinělé publikace a nahrávky – vzhledem ke své nekomerční povaze a snad i díky našemu pohledu na svět – se objevují v běžné prodejní síti jen velmi zřídka. Následující tituly jsou však zatím stále dostupné prostřednictvím zásilkové služby Country Home.
Martinovy knihy, CD či DVD jsou prvotřídními produkty nefalšovaného „domáckého průmyslu“ a jsou vydávány v omezeném nákladu. Pokud se vám líbí, potěší nás, povíte-li o nich také svým přátelům a známým.
(Součástí celé originální kolekce jsou také country zpěvníky a jiné country publikace a nejedna stylová škola hry zaměřená na country, old-time a bluegrass.)


 • Zápisky osamělého poutníka s autoharfou
 • Country, Bluegrass & Old-Time Songbook 1
 • Country Home, svět písní a dávných příběhů aneb ze zajetí velkoměsta...
 • Banjo dávných horalů farmářů kovbojů tuláků a jiných dobrodruhů
 • První krůčky s kytarou: Jednoduchá country kytara pro malé začátečníky
 • Bluegrass Songbook 1
 • Bluegrass Songbook 2  Zápisky
  osamělého poutníka s autoharfou

  Martin Žák

  Autor věnuje:
  Amishům, lidem zapomenutých dnů.
  Všem, kteří hledají.
  Všem, kteří se snaží porozumět.

  Po výpravné knize Banjo dávných horalů... představuje autor (opět trochu nezvykle, tentokrát však skromněji) jiný hudební nástroj blízký svému srdci - autoharfu, se kterou se vydává přes Atlantik pátrat po dalších drobných střípcích z osadnických časů.

  Kniha je nejen osobní zpovědí jednoho osamělého poutníka narozeného ve znamení věčného hledání, ale obsahuje i mnohá fakta dosud opomíjená a souvislosti zřídka vyslovované.
  Všudypřítomná autoharfa, jediná společnice a svědkyně poutníkova, zaznívá pak v každém z drobných příběhů a oživuje časy své dávno zašlé slávy.

  „Zápisky“ doplňují snímky z podivuhodné cesty a starobylé rytiny.

  počet stran: 168, formát: 190 x 120 (tak akorát do poutnické brašny)

  Pozor, nejedná se o školu hry !


  „Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, oběhla naše mateřská planeta už sedmadevadesát-krát své slunce od chvíle, kdy ledové vody oceánu navždy uvěznily ve svých bezčasých hlubinách nepotopitelný Titanic, vrchol tehdejší lidské pýchy, nezapomenutelný milník v dějinách člověčích úspěchů a pádů. Jedna éra mizí v temnotách, neboť jen pak se může vynořit jiná. Ta poslední ovšem nezačala zrovna nejšťastněji. Pýcha předchází pád.
  Ještě poslední trojice poutí matičky země a máme tu výročí. Často přemýšlím o podobnostech. A o souběhu. O souběhu událostí, z nichž ani jedna nemá praktický význam, zůstane-li osamocená.
  Nemám tušení, jak bych se zachoval na potápějícím se Titaniku. Čím bych sám sebe překvapil?
  Ale vy ode mě očekáváte slíbený příběh. Uším slyšitelný, očím viditelný. Rád vám ho budu vypravovat...

  O oslavě autoharfy v Malém bizoním parku v Pennsylvanii a nenápadné, v lesích ukryté dílně poblíž všedního městečka Newport, kde Mistr George Orthey trpělivě pomáhá na svět andělským hudebním nástrojům.
  O setkání s Pete Seegerem, na jehož popud na sklonku „Dne nezávislosti“ hraju několik písní pro lidové shromáždění na břehu Hudson River. Na vlnách se pohupuje plachetnice Woody Guthrie, a já v závěru děkuju písničkou Where Have All the Flowers Gone, samozřejmě připojím i vydařený český text Jiřiny Fikejzové Řekni, kde ty kytky jsou – jsem přece Čech! Přidávají se všichni.
  O nezapomenutelné návštěvě nestora americké old-time music Mike Seegera, který mě vítá ve dveřích svého domu v kopcích Virginie obzvlášť milým způsobem: chlebem a solí.
  O tom jak se společně smějeme s legendárními dámami Donnou a Patsy Stoneman, které dodnes táhnou tu letitou káru „první rodiny country music“. Hodiny nad Biblí s éteričtější Donnou, nezapomenutelné okamžiky s energickou Patsy, zachovávající si svůj důvtip v každé situaci.
  O osvěžujícím setkání s přátelským horalem jménem Dale Jett, synem Janette Carter, dnešním nositelem odkazu věhlasné Carter Family.
  Nikdy dřív mě nenapadlo, že budu hrát na svoji autoharfu v New York City, navíc v kostele, a ještě k tomu se sólistou na pilu, jinak novým přítelem Ivanem Stilesem.
  Autoharfový mág Bryan Bowers si zamiluje písničku Rožnovské hodiny a chce abych ji hrál pořád dokola.
  Kráčím ve stopách Otců Poutníků na pobřeží nynějšího státu Massachusetts. Na palubě plachetnice Mayflower rozeznívám svoji všudypřítomnou autoharfu pro Poutnici jménem Alice. V hlubokých lesích severní Pennsylvanie hledám – a nacházím – tajemnou Oleanu.
  Navštěvuju několik komunit svérázných Amishů, abych se pokaždé se zvláštním smutkem v srdci vracel do Ameriky moderní, do světa, který už je mým romantickým představám na míle vzdálený...
  A znovu a znovu si uvědomuju, že jsem se narodil na tom správném místě. A rád se zas vracím domů.
  Moje místo je teď tady!“  Miloslav Nevrlý, autor kouzelných knih Karpatské hry, Kniha o Jizerských horách a mnoha dalších, o nové knížce Martina Žáka:

  „Bratře Martine,
  jsem velice rád, žes mi svěřil k přečtení rukopis svých Zápisků osamělého poutníka s autoharfou !
  Slova poutník i osamělost se k sobě hodí a často jsem je používal i já. Ale až při četbě Tvé budoucí knihy zesílilo moje dlouho potlačované poznání, že ke krásné pouti nejsou nutné pusté, liduprázdné kraje a že smysluplnost cesty tkví v nitru poutníka a ne v krajině, kterou prochází. Také, že samotu a touhu po domově lze pociťovat i uprostřed zástupů a nejen v osamělých údolích mezi nebetyčnými horami.
  Rád bych Ti dodatečně poděkoval i za laskavost, kterou jsi mi prokázal, když jsi se svou krásnou rodinou před několika roky doprovázel v Liberci písněmi večer spojený s mými Karpatskými hrami. Právě díky tomu večeru a neznámým hudebním nástrojům, na které jste hráli, vím to, co se Tvoji budoucí čtenáři dozvědí až z Tvé poutnické knížky. Že totiž autoharfa není ona zlatem zářící, obrovská železná věc, na kterou krásně oblečené dámy zdobně hrají začátek Vltavy Smetanovy Mé vlasti a která je tak těžká a neskladná, že je nutno ji dopravovat autem. Nýbrž že je to nevelký, ale umnou rukou zhotovený dřevěný nástroj, který rozjasňuje za mořem již druhé století lidem duše a se kterým se poutník může lehce a svobodně loudat dalekými kraji a dělat radost svým posluchačům.
  Tvoje Zápisky mě potěšily i proto, že kromě dojmů a popisu cest jsou v nich i konkrétní poučující pasáže (tak to mám rád), třeba o Titaniku nebo o Amiších. O těch jsem dosud četl jen pouhé reálie, Tys svoje věcné povídání skloubil i s vlastními prožitky; hned bych se mezi ně na několik dní vydal !
  Poznal jsi při svých putováních americkou zemí (co bych já za takovou cestu dal ve svém mládí !), ve městech i na samotách, hodně podivuhodných a jedinečných lidí, které bys ve staré Evropě asi marně hledal. Krásně jsi je popsal, velekrásně !
  Ještě jednou Ti za všechno děkuji !

  Míla Nevrlý v Liberci 26. října 2009


  Obsah (hlavní kapitoly):
  Namísto úvodu: Poznání poutníkovo ~ Zápisek první: Zpátky ve vlastních stopách za autoharfou socialistického Československa ~ Zápisek druhý: Od morušové autoharfy k rododendronovému festivalu ~ Zápisek druhý: Dobrodružství s Ivanem, o pilařích v New Yorku, a co bylo potom ~ Zápisek čtvrtý: Vyprávění velrybářské lodi z Mystického přístavu ~ Zápisek pátý: Stonemanovi - vzpomínka na neopěvovaného pionýra Country Music ~ Zápisek šestý: Klíčí, rostou a rozmnoží se tisíceronásobně ~ Zápisek sedmý: Na Májovém květu do nového domova aneb lákání Mysu Tresky ~ Zápisek osmý: Noc v tábořišti ~ Zápisek devátý: Ole, Oleana ~ Zápisek desátý: O poslední snídani, domácím chlebu, prasklé struně... ~ Zápisek jedenáctý: Sen osamělého poutníka, o lodi Titanic a poslední písni ~ Poslední modlitba: Lidé zapomenutých dnů aneb odpuštění je cesta

  cena publikace: 160 Kč objednávky


  „Martine, právě dočtené Zápisky osamělého poutníka s autoharfou mě znovu utvrdily v mém přesvědčení, které mám už víc než pár let – od chvíle, kdy ses (z mého pohledu) z vydavatele bluegrassových zpěvníčků změnil ve vypravěče.
  Totiž v přesvědčení, jak velkou výhodu u nás má pětistrunné banjo, old-time hudba a nyní tedy i autoharfa, že má svého ,Martina Žáka‘. Na internetu je spousta cizojazyčných informací, Ty však nabízíš českým uším, duším a srdcím příběhy, prožitky a souvislosti. Díky za ně.“

  Mirek Pátek, Praha


  „Přečetl jsem knihu Zápisky osamělého poutníka s autoharfou jedním dechem a dozvěděl se spoustu věcí, které jsem ani netušil.“

  Pavel Rada, Radio FOLK


  „Knížku Zápisky osamělého poutníka s autoharfou jsem si moc užívala, bylo léto a my na naší šumavské chalupě. Krása, mám v ní toho spoustu podtrháno a díky ní mám CD Osamělý poutník ještě radši... “

  Dana Čáchová, Příkopy  Country, Bluegrass
  & Old-Time Songbook (1)

  Martin Žák

  Sborník obsahuje 99 tradičních amerických písní v angličtině s akordovými značkami a odkazy na originální nahrávky. Dále se v několika kapitolách dozvíte, jak tyto písně doprovázet na kytaru, banjo, mandolínu, horalský dulcimer, autoharfu a housle.
  Součástí knihy je doprovodné CD, na kterém můžete slyšet ukázky všech 99 písní. Nahrávka je výsledkem spolupráce autora a výtečného zpěváka amerických písní Petra Vacka.
  Zpěvník navozuje nostalgickou atmosféru starých časů také díky bezpočtu dobových ilustrací.
  Nepostradatelná příručka pro milovníky tradiční americké hudby. Výborná pomůcka pro kapelní spolupráci.


  „Rád bych vám přinesl několik desítek příběhů, které si zpívali prostí lidé z opačné strany Atlantiku od časů osídlování. Zpívali ve svých domovech, na farmách, ve školách a kostelích, na koňském hřbetě či za pluhem, ve chvílích volna i během každodenní práce, zkrátka všude a ve kteroukoli denní dobu. Čím prostší lidé, tím bohatší svými písněmi. Jejich hlavní motivací tehdy většinou nebylo někoho bavit, ale jen uspokojit své vlastní potřeby.
  Dnes, v čase obchodů přeplněných kvalitními nahrávkami, nepřeberného množství rozhlasových stanic a všudypřítomné televize, si jen těžko dokážeme představit, jakou cenu měl jednoduchý popěvek pro celé lidské generace…
  V tomto zpěvníčku najdete pestrou směsici témat, vše od starých balad až po rozpustilé horalské halekačky, kovbojské popěvky, písně milostné i pracovní, příběhy hazardních hráčů, psanců a všelijakých padouchů, vojáků a námořníků, písničky o nelegálním pálení kořalky i písně náboženské, poněkud staromódně až sentimentálně znějící kousky, ale i písničky žertovné a příběhy popisující nějakou slavnou historickou událost, či jen konkrétní příhodu místního významu…“


  Písně v publikaci a na CD:
  A Beautiful Life ~ Ain’t Gonna Work Tomorrow ~ All the Good Times Are Past and Gone ~ Angel Band ~ Banks of the Ohio ~ Big Ball In Boston ~ Black-Eyed Susie ~ The Blue-Tail Fly ~ Buffalo Gals ~ Bury Me Beneath the Willow ~ Captain Kidd ~ Careless Love ~ Cluck Old Hen ~ Cripple Creek ~ Cumberland Gap ~ Dark Hollow ~ Darling Corey ~ Dixie ~ Down In the Valley ~ Down In the Willow Garden ~ The Erie Canal ~ Fair and Tender Ladies ~ Footprints in the Snow ~ Frankie and Johnnie ~ Goin’ Down the Road Feelin’ Bad ~ Goober Peas ~ Goodbye Old Paint ~ Greensleeves ~ Ground Hog ~ Hand Me Down My Walking Cane ~ Handsome Molly ~ Home on the Range ~ Hot Corn, Cold Corn ~ House of the Rising Sun ~ I Truly Understand ~ I’m a Pilgrim ~ In the Pines ~ Jesse James ~ John Henry ~ Johnson Boys ~ Just Over In the Gloryland ~ Keep On the Sunny Side ~ Kumbaya ~ Life Is Like a Mountain Railroad ~ Little Birdie ~ Little Liza Jane ~ Little Mohee ~ The Little Old Log Cabin in the Lane ~ Little Rosewood Casket ~ Little Stream of Whiskey ~ Lonesome Valley ~ Long Journey Home ~ Mama Don’t ’Low ~ Methodist Pie ~ Michael, Row the Boat Ashore ~ The Midnight Special ~ Mole in the Ground ~ My Bonnie Lies Over the Ocean ~ My Home’s Across the Smoky Mountains ~ Nine-Pound Hammer ~ The Old Chisholm Trail ~ Old-Time Religion ~ On Top of Old Smoky ~ Pallet on Your Floor ~ Palms of Victory ~ Pick a Bale of Cotton ~ Pretty Polly ~ Pretty Saro ~ Railroad Bill ~ Rank Stranger ~ Red River Valley ~ Roll in My Sweet Baby’s Arms ~ Roving Gambler ~ Sail Away Ladies ~ Salty Dog Blues ~ Shady Grove ~ She’ll Be Comin’ Round the Mountain ~ Simple Gifts ~ Sinner Man ~ Sitting on Top of the World ~ Skip to My Lou ~ The Sloop John B. ~ The Streets of Laredo ~ Sweet Betsy from Pike ~ Take This Hammer ~ This Train ~ Tom Dooley ~ Two Little Boys ~ Wabash Cannonball ~ Wayfaring Stranger ~ What Shall We Do with the Drunken Sailor? ~ Where We’ll Never Grow Old ~ Whiskey in the Jar ~ Wildwood Flower ~ Will the Circle Be Unbroken? ~ Wind and Rain ~ Working on a Building ~ Worried Man Blues ~ The Wreck of the Old Ninety-Seven

  cena publikace včetně CD: 330 Kč objednávky


  „Zpěvník Martina Žáka Country, Bluegrass & Old-Time Songbook I bych pro jeho informační hodnotu a old-time náladu, která z knížky proudí, zařadil mezi čítanky country a bluegrassových muzikantů.“

  Karel Soukop, Bruntál  Country Home,
  svět písní a dávných příběhů
  aneb ze zajetí velkoměsta
  až na „konec světa“

  Martin Žák

  60 dobových písní, které psaly historii hudby starého amerického venkova (známé dnes jako country music), s českými texty autora a zajímavými historickými informacemi. Písně jsou opatřeny notovými zápisy včetně akordových značek.
  Kniha je zarámována skutečným příběhem o jednom útěku z města až na místo zvané „konec světa“ a ukrývá vyprávění zcela nová i z dávno zapomenutých časů.
  Vše je doplněno hojností fotografií, ilustrací a hlavně kouzelných starodávných rytin.


  „Vydejte se společně s námi proti proudu času; do kouzelných míst, kde nikdy neutichá mámin tichý zpěv a tátova kytara. Kde z mlžných kopců vyzvání banjo a bzučí dulcimer a naši utrmácenou duši pohladí autoharfa kočovného kazatele. Kde osamělý kovboj vrže na starobylé housle do praskotu nočního ohníčku. Kde kvílí titěrná harmonika bezstarostného tuláka a štěká mandolína v rukou muzikanta zrozeného v kraji modré trávy, či kváká brumle z dlaně vrásčitého farmáře…“

  Písně v publikaci:
  Až má milá najde cestu ~ Betty Ann ~ Billy Kid ~ Bouda v kopcích Jižních hor ~ Boží milost ~ Buráky ~ Celou noc být s tebou sám! ~ Cesta prvním vlakem ~ Cumberland Gap ~ Dáma se zelenými rukávy ~ Dárky ~ Dědečkovy hodiny ~ Deštivé ráno ~ Domů zadními vrátky ~ Doney Gal ~ Dopisy ze staré skříňky ~ Drž mě víc! ~ Dům v Modrejch horách ~ Erijský kanál ~ Hazardní hráč ~ Hezká Polly ~ Holky z Buffalo ~ Hříbátko ~ Kánoe z gumovníku ~ Kapitán Kidd ~ Kdy půjdem spolu k oltáři? ~ Kolíbavka ~ Kolovrátek ~ Kruh ~ Líná řeka ~ Lízo, vrať se mi zas! ~ Má milá spí za vodou slanou ~ Malá Sadie a mizera Lee Brown ~ Metu, metu, metu ~ Nad balzámovou strání ~ Nákladní vlak ~ Návrat ~ Nejstarší slepička ~ Nelly ~ Ó, Zuzano! ~ Oleana ~ Potulný kazatel ~ Poutník ~ Proud řeky Ohio ~ Setkání ve stínu vrby ~ Stará Chisholm Trail ~ Sviští píseň ~ Svobodná, provdaná ~ Taneček s ďáblem ~ Tom Dula ~ Tunel ~ U nás v horách ~ Ve vrbovém háji ~ Velká voda ~ Vesluj k mému břehu, Michaeli! ~ Ví Bůh sám ~ Wabash Cannonball ~ Zimní noc ~ Zlá zpráva ~ Zpátky domů

  cena publikace: 160 Kč objednávky


  Country Home, svět písní a dávných příběhů…, kniha, ze které jejím obsahovým, grafickým i technickým zpracováním zavane na čtenáře od první chvíle po otočení úvodního listu vítr z modravých úbočí hor amerického Jihu a Středozápadu…“

  Slavomil Janov, magazín Western World


  „Moje devítiletá dcera se dala touto knihou inspirovat a Country Home nakreslila (aniž bych ji k tomu nějak vybízel, prostě sama od sebe).“

  Jindra Michl, Cetechovice


  Mám dvě knihy, co se od nich při čtení nemůžu odtrhnout. Ta první je Muž se srdcem kovboje. Druhá knížka, která se stává mou další biblí se jmenuje „Country Home, svět písní a dávných příběhů… Co příběh to romantika a vůně dálek. Pohlazení po duši...“

  Banjo Monte, Velké Žernoseky  Banjo dávných horalů, farmářů,
  kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů
  Martin Žák

  Nevšední a vyčerpávající kolekce zasvěcená kouzelnému nástroji – pětistrunnému banju a tradiční country hudbě. Její autor nás povede do vzdálených krajů a dávno zašlých časů.
  Kniha doplněná doprovodnou nahrávkou zároveň dobře poslouží jako přehled stylů hry od původního „úderového“ stylu až po současné bluegrassové „pikování“; samozřejmě v knize nechybí zápisy v tabulaturách a notná dávka dobových písní.
  Autor zde také představí jedny z nejvýraznějších současných interpretů americké old-time hudby, mezi nimi nesmí chybět David Holt, Wayne Erbsen, Mike Seeger, Phil Rosenthal, Laura Boosinger, Bob Flesher, LeRoy Troy, Michael J. Miles a další.
  O své zážitky s banjem se mimo jiné podělí i Marko Čermák, průkopník hry na pětistrunné banjo u nás. Na svá banjová léta zavzpomíná Jiří Tichota. Luboš Malina nás pozve na malý old-time výlet.
  Na téměř 300 stranách naleznete více než 400 stylových ilustrací a fotografií (mnoho z nich historicky vzácných).
  Starobylé příběhy vyprávěné banjem a dalšími tradičními nástroji jako jsou housle, horalský dulcimer či autoharfa uslyšíte na doprovodné nahrávce (celkem 38 ukázek).
  Celý komplet je výjimečným dílem jak svým obsahem, tak mimořádně pečlivým staromilským provedením.  „Každý, kdo se jednou vydal po stopách banja do jeho mlhavé minulosti, zažil pocit osamělého poutníka v hlubokých temných horách. Nesnáze však tříbí ducha, čerstvý vzduch rozjasňuje mysl, bloudění přináší nová poznání. Vydejme se tedy i my na tu cestu.
  Budeme potkávat banjo ve všech jeho podobách – v nejzapadlejších dírách, opřené v koutech tmavých horalských srubů, v rukou svérázných farmářů i u večerních ohňů zvěstujících konec dalšího dne krvavé občanské války. Tiché zvuky banja zaslechneme nad pastvinami a kolem dobytčích stezek, potkáme tuláky nesoucí na zádech banjo v odraném pytli, ale i v kopcích Kalifornie se cinkání banja smísí se zvoněním krumpáčů, lopat a rýžovacích pánví. Banjo najdeme pod plachtami krytých vozů směřujících na Západ, s černým otrokem si zatančíme v prachu jižanské plantáže za strhujícího rytmu banja, „Mistr Banjo“ nás vtáhne do minstrelského víru. Ti zdrženlivější z vás mohou banju nenápadně naslouchat pod oknem salónku v lepší městské čtvrti...“


  Vzhledem k velkému zájmu o tento mimořádný titul,
  který byl již několik let definitivně rozebrán,
  vychází v dubnu 2023 nová elektronická verze
  celého díla včetně doprovodných nahrávek !!

  Romantická a výpravná kolekce (kniha a CD) Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů spustila v našich krajích před lety novou vlnu zájmu o americkou Old-Time Music a starší banjové styly hry.
  První náklad byl rozebrán a vzhledem k velké ekonomické náročnosti spojené s vydáním rozsáhlého díla nebylo v minulých letech možné vyjít vstříc novým zájemcům.
  Na základě četných dotazů jsme se nakonec rozhodli pro nové řešení - připravit elektronickou verzi celé kolekce, tedy publikace včetně doprovodných nahrávek.
  Toto nové elektronické vydání je autorem navíc aktualizováno a částečně upraveno. Zásadního přepracování se dočkala písňová část, nahrazena je také většina doprovodných nahrávek.
  Martin Žák tak - po celých jedenadvaceti letech od uvedení prvního tištěného vydání - promítá do původní práce i své nejnovější poznatky a zkušenosti.
  Nové elektronické vydání může být tedy po mnoha stránkách přínosné a inspirativní také pro šťastné majitele první tištěné verze, nebo předchozích verzí elektronických.  Obsah publikace - nové elektronické vydání (názvy písní jsou uvedeny kurzívou):

  Banjo - vyprávěč příběhů ~ Appalačskou stezkou ~ Nový domov ~ Rok na horské farmě ~ Muzeum Appalačie ~ Písně kopců a údolí ~ Co je old-time hudba? ~ Housle ~ Dulcimer ~ Kytara ~ Autoharfa ~ Mandolína ~ Brumle ~ Harmonika ~ Hudební luk ~ Vyrábíme hudební luk ~ Valcha, lžíce, pytlíky… ~ Basa ~ Banjo ~ Banjo v proměnách času ~ Nástroj našeho srdce ~ Open-back banjo ~ Bluegrassové banjo s rezonátorem ~ Jak naladit banjo ~ Čas příběhů a písní ~ Tajemství výroby horalského banja ~ Jak skončil Tom Dula ~ Nejkrásnější hra ~ Stavím most a klády řežu ~ Přijď ke mně, Lízo, zpátky! ~ Kapodastr ~ Instalujeme skobičky pro pátou strunu ~ Hrst buráků ~ Camptownské dostihy ~ Hrajte svému psovi ~ Údolí nářků ~ Tabulatura není věda ~ Doney Gal ~ Expres půlnoční ~ Carter Style Picking ~ A vrátí se písničky ~ Banjové styly ~ Clawhammer ~ Ó, Zuzano! ~ Uvítání v horách ~ Blues řetězů a pout ~ Erijský kanál ~ Střecha nad hlavou, první jistota v neznámém kraji ~ Ach, ty nehty! ~ Starý zhýčkaný zajíc ~ Večer nad údolím ~ Jak vznikl skluz (pohádka před spaním) ~ Skluz ~ Kladivo Johna Henryho ~ Příraz ~ Cesta na vrchol ~ Odtah ~ Déšť nad náhonem ~ Vytažení ~ Divoká květina ~ Písní skládám zas náš kruh ~ Cesta k zapomenutému srubu ~ Kvokavá slepička ~ Technika klesajícího palce ~ Neptej se, kde kůži vzal… ~ Arkansaský cestovatel ~ Stará Chisholm Trail ~ Z kovbojského žargonu ~ Vojákovo potěšení ~ Zlaté střevíčky ~ Kapitán Kidd ~ Up-picking ~ Oleana ~ Devítilibrový kladivo ~ Hrajeme davům ~ Dvouprstový styl ~ Svobodná, provdaná ~ Krajina v zimě ~ Starý Reuben ~ Zlá zpráva ~ Banjové spolky ~ Banjo pana Scruggse ~ Tříprstový styl ~ Drahá, už tvou lásku znám ~ Základní kameny ~ Jesse James ~ Průsmyk Cumberland Gap ~ Dávno vím, jak pádí čas ~ Ďábelský sen ~ Z toulavého rance ~ Wayne Erbsen, ten, který mi ukázal cestu ~ Red Rocking Chair ~ Mississippi Sawyer ~ David Holt, nevysychající pramen písní a příběhů ~ Sail Away Ladies ~ Ragtime Annie ~ Laura Boosinger, zpěvavý ptáček z Jižních hor ~ Sourwood Mountain ~ Fly Around My Pretty Little Miss ~ Will Keys, vlídný banjový kouzelník ~ The Wearing of the Green ~ Robby Spencer, vzpomínka na Grandpa Jonese ~ Old Dan Tucker ~ Leroy Troy: Rozbil jsem jen dvě banja! ~ Phil Rosenthal, aneb trubadúři se vracejí ~ Buffalo Gals ~ Bob Flesher a tajemný Dr. Žíně ~ Bee Gum Reel ~ Michael J. Miles, dotek magického banja ~ Suite De Schottisches ~ Greensleeves ~ Art Rosenbaum, průvodce horalskými styly ~ Mike Seeger, posel zašlých dnů ~ Lost Gander ~ Pete Seeger, písně naděje ~ Banjo zvoní za humny ~ Na rozlúčení, mý potěšení ~ Luboš Malina: Bez předsudků ~ Brazos Bottom ~ The Tree of Leaf and Fire ~ Jiří Tichota: Utajené začátky ~ Marko Čermák: Kruh se uzavírá ~ Vltavská Marína ~ A tradice pokračuje ~ Doprovodná nahrávka ~ Přehled akordů a ladění (G ladění - C ladění - Dvojité C ladění - Otevřené C ladění - D ladění - G moll ladění - Modální G ladění - F ladění Běty z hor ~ Doporučené nahrávky ~ Video ~ Literatura ~ Internetové stránky ~ Díky! ~ Použité ukázky ~ Publikace a nahrávky od nás z Country Home ~ Obsah  Jak získat elektronickou verzi kolekce
  Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů ?

  Klikněte na tlačítko „objednávky“ v následujícím odstavci a prostřednictvím formuláře zásilkové služby Country Home nám svou objednávku odešlete.
  Do jednoho týdne pak můžete očekávat standardní CD nosič s elektronickou verzí knihy ve formátu PDF a s doprovodnými nahrávkami ve formátu MP3. CD s originálním podpisem autora je uloženo v černém boxu s přebalem graficky shodným s původní tištěnou verzí.
  Každá jednotlivá elektronická verze knihy je připsána konkrétnímu vlastníkovi (stylovým způsobem v úvodu knihy, na CD a na přiloženém „listu vlastníka“), který u nás knihu laskavě zakoupil. Jednotlivé exempláře jsou tedy vždy neopakovatelným originálem.
  Zásilku Vám dodáme prostřednictvím České pošty dobírkou jako „balík do ruky.“ Objednávku elektronické knihy je tedy možné sdružit do jedné zásilky s jinými položkami z nabídky naší zásilkové služby Country Home.


  cena elektronické publikace včetně doprovodných nahrávek: 990 Kč objednávky  Několik ukázek z knihy Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů:

 • strana 74 ...................... Čas příběhů a písní
 • strana 75 ...................... Tajemství výroby horalského banja
 • strana 92 ...................... Hrst buráků
 • strana 112 .................... Banjové styly
 • strana 118 .................... Clawhammer
 • strana 134 .................... Večer nad údolím
 • strana 138 .................... Cesta na vrchol
 • strana 142 .................... Divoká květina
 • strana 170 .................... Dvouprstový styl
 • strana 196 .................... Průsmyk Cumberland Gap


  „Martin Žák splatil svou fantastickou knihou Banjo dávných horalů… za nás banjisty začínající od Scruggse náš obrovský dluh všem starým chlapíkům, kteří banju prošlapávali cestu ještě před nástupem bluegrassu.
  Smekám klobouk před tímto veledílem.“

  Marko Čermák, průkopník hry na pětistrunné banjo v Československu


  Banjo dávných horalů… je kniha knih; myslím, že se opravdu zařadí mezi stěžejní díla ve svém oboru.“

  Jaroslav Velinský alias Kapitán Kid


  Banjo dávných horalů… Skutečně ohromující práce! Taková by měla být vydána po celém světě.“

  David Holt, pěvec z Appalačských hor, průvodce TV a rozhlas. pořady, držitel Grammy


  „Kniha Banjo dávných horalů… je prostě fantastická. Jsem doslova vzrušen tím, jaká je to dobrá a profesionální práce.“

  Wayne Erbsen, uznávaný muzikant, historik a vydavatel ze Severní Karolíny, USA


  „Kniha Banjo dávných horalů… je pro mne něco jako BIBLE pro věřícího.“

  Jan Štefek, Pardubice


  „Jedna z nejlepších knih o old-time hudbě, kterou jsem kdy viděl.“

  Scott C. Miller, mistr ve hře na rytmické kosti a výrobce kostí z Missouri, USA


  „Po pár dnech studia knihy BANJO… už vidím, že mi na cestách s banjem bude opravdu cenným průvodcem - tolik podrobných informací a v rodném jazyce, to je paráda!“

  Pepa Káňa, Nedašov


  „Knihu bych doporučil všem, i těm, kteří na banjo nehrají. Je tam životní postoj vzácného člověka a lidí, kteří se nenechají strávit současnou propagandou a nepotřebují plavat s hlavním proudem...“

  Vojta Jiříček, Prostějov  První krůčky s kytarou:
  Jednoduchá country kytara
  pro malé začátečníky

  Martin Žák

  Srozumitelná příručka pro všechny začínající kytaristy, která pomůže s výběrem první kytary, strun a dalšího příslušenství. Naučíte se kytaru naladit, měnit prasklou strunu a jiné nezbytné dovednosti, ale hlavně vás tato příručka povede od prvních snadných akordů až k samostatnému doprovodu písniček.
  Na našem putování si obujeme Zlaté střevíčky, vydáme se Texaskou stezkou, posedíme na břehu Červené řeky, uslyšíme zvony z Montgomery, představí se nám pistolník Jesse James... Zkrátka zažijeme mnohá dobrodružství.
  Budou nás provázet nejen stylové fotografie, ale také oblíbené kresby Marko Čermáka (kreslíř nesčetných seriálů a ilustrátor knížek J. Foglara).
  Součástí knihy je i pečlivě uspořádaná instruktážní nahrávka na CD (55 minut).
  A představte si, že vůbec nemusíte znát noty, abyste mohli hrát na kytaru !!  „Rozhodnutí dělit se o svůj čas s novou přítelkyní – kytarou, je šťastné rozhodnutí. Mám z tebe radost. Vytrvej, nenech se odradit počátečními nesnázemi. Kytara se ti později bohatě odmění, stane se součástí tvého života a přinese hodně radosti nejen tobě, ale i tvým kamarádům a známým.
  Předtím, než uděláme první společné krůčky, bych tě rád upozornil, že držíš v ruce publikaci pro malé začátečníky. Pokud je ti osm, devět nebo třeba dvanáct, myslím, že je příručka ve správných rukou. To ovšem neznamená, že by se podle ní nemohli učit i tvoji rodiče nebo třeba i babička s dědou, kterým se hra na kytaru zalíbí…
  Nemohu ti slíbit, že se po přehrání této příručky staneš nejlepším hráčem v širokém okolí. Naučím tě hlavně, jak s pomocí kytary jednoduše doprovodit svůj nebo kamarádův zpěv. A to je, myslím, to nejdůležitější... Můžeš potom zpívat a hrát písničky a rozdávat dobrou náladu. Budeš vítaným společníkem u táborových ohňů, v kempech, na horských chalupách, zkrátka všude tam, kde se scházejí lidé, které spojuje láska k písním, přírodě a touha cítit alespoň jednou v roce příchuť svobodného života…
  Snad tě potěší, že ti nebudu výuku komplikovat složitou teorií, učením not a dalšími nezáživnými věcmi. Budeme hlavně hrát a zpívat. Není nezbytné ovládat noty, abychom mohli hrát na kytaru. Možná tě překvapí, že někteří velcí hráči noty vůbec neznají.
  Naše škola je určena hlavně těm, které okouzlily písničky z jedné velké rodiny – z rodiny country. A vůbec nezáleží na tom, jestli jsi srdcem na vyprahlých pláních Dakoty, na verandě starobylé chalupy v Appalačských horách, ve skalním městě Českého ráje nebo někde u břehů Sázavy...“  Obsah publikace (názvy písní jsou uvedeny kurzívou):
  Před mnoha a mnoha lety… ~ Než uděláme první krůček ~ Vybíráme vhodný nástroj ~ Odborníky za pár minut? ~ Co se nám ještě může hodit ~ Konečně začínáme ~ Nejprve musíme naladit ~ Vyměňujeme prasklou strunu ~ První akordy ~ Zlaté střevíčky ~ Pec nám spadla ~ Texaská stezka ~ Nové akordy ~ Šly panenky silnicí ~ Zlaté střevíčky ~ Jako dědečkovy hodiny ~ Červená řeka ~ Akord C ~ Montgomery ~ Dva mollové akordy ~ Tisíc mil ~ Tříčtvrťový takt ~ Irene, Good Night ~ Hrajeme trsátkem ~ Hra na basových strunách ~ Akord F ~ Jesse James ~ Malá obměna doprovodu ~ Zatracenej život ~ Tabulatura ~ Ta zem je tvá zem ~ Rozložené akordy ~ Montgomery ~ Změna tóniny písně ~ Kouzelná pomůcka - Kapodastr ~ Základní akordy ~ Kudy dál?…

  cena publikace včetně CD: 290 Kč objednávky


  „Jedním dechem, a ne jednou, jsem si pročetl knížku První krůčky s kytarou
  Tak hezké řádky jsem o kytaře či banju v životě dosud nečetl.“

  Jiří Fadrný, Svitavy


  „„Díky Martinu Žákovi za publikaci První krůčky s kytarou. Je bezva. A začátečník (i velký!), se v pohodě naučí základy. Když to nevidíte, potřebujete to polopaticky vysvětlit, což Martin Žák skvěle ovládá.“

  Helena Prušáková, Dřínov


  „Chtěl bych poděkovat za příručku První krůčky s kytarou. Přestože v době, kdy jsem si ji koupil, jsem již nebyl úplný začátečník, našel jsem v ní velice dobré rady okolo nástroje jako takového…“

  David Janík


  „Výuka jde mému vnukovi podle učebnice První krůčky s kytarou dost dobře. A mně taky.“

  Eva Horvatovičová, Praha  Bluegrass Songbook 1
  Martin Žák

  Jedenáct bluegrassových písní s akordovými značkami, tabulatury pro banjo: Hot Corn, Cold Corn, All the Good Times; tabulatura pro mandolínu: Salty Dog; tabulatura pro dobro: Wabash Cannonball; tabulatura pro kytaru: Banks of the Ohio a další.
  Vydavatelská prvotina z nakladatelství Country Home – zpěvník vyrobený s velkým nadšením doslova „na kolenou“.


  „$25 za každou přijatou píseň, tak nějak asi zněl inzerát nahrávací společnosti ve městě Knoxville, Tennessee ve 20. letech. Hudebníci a zpěváci sešli z hor a usadili se před dveřmi hotelů. Nahrávky z té doby jsou čistou ukázkou lidové hudby neovlivněné městem a módou.
  Na tradici tohoto stylu nazývaného hillbilly music nebo old-time music navázal všeobecně uznávaný zakladatel bluegrassu Bill Monroe (pojmenování bluegrass se začalo užívat v 50. letech a bylo vzato z názvu Monroeovy skupiny The Bluegrass Boys). Přesná definice pojmu bluegrass se různí i mezi lidmi, kteří se považují za jeho fanoušky nebo muzikanty. Jisté je, že styl vychází ze strunné sestavy nástrojů (banjo, housle, kytara, basa a mandolína) a preferuje zpívání ve vyšších polohách. Postupem času se k originální sestavě přidávaly další nástroje a styl podléhal různým vlivům.
  Průzračná krása doby starých farmářů, horníků a dělníků, kteří často znali jen kousky písní a jednoduchou metodu brnkání převzatou od svých otců a sousedů, však ani časem z písní nevymizela. Co takhle na chvíli zavřít oči a sundat banjo ze zdi zapomenutého domku v odlehlých končinách…“


  Písně v publikaci:
  Will the Circle Be Unbroken ~ Banks of the Ohio ~ Hot Corn, Cold Corn ~ Log Cabin in the Lane ~ Wabash Cannonball ~ All the Good Times Are Past and Gone ~ Salty Dog ~ Roll in My Sweet Baby’s Arms ~ Footprints in the Snow ~ Keep On the Sunny Side ~ Amazing Grace

  cena publikace: 19 Kč objednávky  Bluegrass Songbook 2
  Martin Žák

  Zpěvník obsahuje dvacet bluegrassových a tradičních country písní v angličtině, šestnáct z nich je opatřeno také českým textem.
  Každá píseň je doplněna standardním notovým zápisem včetně akordových značek, dále zde naleznete pět tabulatur pro pětistrunné banjo, přehled nejběžnějších akordových hmatů pro kytaru, mandolínu a banjo, fotografie atd.

  „Pojď bez váhání dál a přisedni k ohni, právě teď je ta pravá chvíle zapomenout na všechny problémy a nechat se unést starými příběhy. Některé jsou sentimentální a smutné až k pláči, jiné tě určitě dokážou hned rozesmát a při dalších stěží vydržíš jen tak sedět na židli.
  Pokud máš s sebou svůj nástroj, je to jedině dobře. Že neumíš na nic hrát? To vůbec nevadí, zpívat může opravdu každý.
  A není třeba se obávat, že by tvůj zpěv nebyl dost dobrý. Vždyť kdo ze starých horalů si s tímhle kdy dělal starosti? Ti měli úplně jiné problémy a zpívání jim pomáhalo je překonat.
  A teď, když je nová stodola postavená, úroda sklizená a tvůj mezek už se taky raduje nad svou zaslouženou večeří, je důvod ke zpěvu dvojnásobný.“


  Písně v publikaci:
  Ain’t Gonna Work Tomorrow ~ Angel Band ~ Auld Lang Syne ~ Clementine ~ Cora Is Gone ~ Cotton Fields ~ Cripple Creek ~ Crying Holy ~ Down the Road ~ Frankie and Johnnie ~ Handsome Molly ~ Home, Sweet Home ~ In the Pines ~ Jesse James ~ John Hardy ~ Little Magie ~ Midnight on the Stormy Deep ~ Nine Pound Hammer ~ Red River Valley ~ Wayfaring Stranger

  cena publikace: 35 Kč objednávky  Nabízíme originální pořady s tradiční country hudbou a dobovými nástroji vhodné pro kluby, školy, dětské tábory a podobně, dále vystoupení na koncertech a festivalech, hudební produkci v muzeích či skanzenech, hudební lekce a semináře.
  Podrobnější informace včetně video ukázek naleznete
  zde. Koncerty pro školy zde.

  sirka 560px

 • Poutníče, právě se nacházíš na stránkách www.martinzak.cz
  věnovaných old-time i new-time country písním a příběhům Martina Žáka.

  Co se děje | O Martinovi | Martinova Stará almara | Martinovi hrdinové | Nástroje | Písničky | Video
  Nabídka pořadů | Koncerty pro školy | Co bude | CD | DVD | Publikace | Co bylo | Ohlasy | Kontakt

  Martin Žák děkuje všem, kteří mu ukázali cestu; jsou to zejména
  Mike Seeger, Pete Seeger, David Holt, Wayne Erbsen, Laura Boosinger, Janette and Joe Carter, Will Keys, John Hartford, Michael J. Miles a další old-time hrdinové včetně těch, jejichž jména už odvál čas.
  Ale také Merle Haggard, Gordon Lightfoot, Johnny Cash, Kris Kristofferson, John Denver…
  © 2019 Martin Žák