Martin Žák / Foto: Kateřina Karbusická vérázný pěvec a muzikant, věčně neklidný dobrodruh, který zasvětil značnou část svého dosavadního života hudbě starobylého amerického venkova. Světlo tohoto světa spatřil ve znamení Vodnáře roku 1969. Hudba, ve spojení s přírodou a těmi nejobyčejnějšími věcmi, ho přitahovala od klukovských let.


Poté, co okusil romantiku života na železnici a odmaturoval na Střední průmyslové škole dopravní v Praze, opustil hned s následující výhybkou jisté koleje hlavní tratě a vydal se vstříc vzrušujícím stezkám vrtkavého osudu. Stal se dělníkem, stavebním mistrem, úřední-kem, řidičem, uklízečem, prodavačem, údržbářem, skladníkem, domovníkem…


Od roku 1992 se Martin Žák věnoval vlastnímu specializovanému obchodu s hudebními nástroji a hudebninami a v tomto oboru nasbíral cenné zkušenosti. Zároveň vydal sérii odborných hudebních publikací; sám je také autorem několika z nich. Snad nejvýraznějším dosavadním autorským počinem je Martinova unikátní kniha s nahrávkou nazvaná Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů (Country Home 2002). Tato publikace obsahuje, mimo jiné, i poznatky z cesty po jihovýchodě Spojených Států, kterou Martin podnikl v roce 1999, aby tu pátral po kořenech své milované hudby.


Jinou vzpomínkou na Martinovu cestu po amerických Appalačských horách je hudební dokument nazvaný Cestou ke zpívajícím horám aneb s Martinem Žákem za potomky dávných osadníků (Country Home 2014). Film zachycuje různá místa amerického jihovýchodu a hlavně tradiční muzikanty, zpěváky a tanečníky, kteří se s Martinem ochotně a s nadšením podělili o kousek historie a zanikající tradice. Mnozí z nich už odešli, ale budou navždy patřit do nejvzácnější pokladnice old-time country music a inspirovat vnímavé muzikanty bez ohledu na uměle a často dost neobratně vytýčené hranice hudebních oblastí.


Martinovy stylové publikace a nahrávky jsou nadšeně přijímány nejen skalními příznivci tohoto žánru, ale nezřídka i obyčejnými a nijak nevyhraněnými lidmi (kupodivu všech věkových kategorií), a dokonce i nejvýznačnějšími představiteli tradiční kultury z opačné strany Atlantiku. Na druhou stranu, bezradná (často odsuzující) je česká oficiální kritika. Dost možná v tom hraje svou roli i fakt, že tvrdohlavý Martin Žák celoživotně odmítá nalinkované a doporučované postupy, svou práci nepřizpůsobuje momentálnímu vkusu doby a komerčnímu trhu a vychází vždy ze svých nejniternějších pocitů a potřeb. Výsledkem takového přístupu je cesta trnitější, ale o to více uspokojující.


Pozoruhodný svět, nazvaný Martinem Žákem před lety Country Home, je dnes známý mezi muzikanty i milovníky staré dobré country hudby široko daleko a dál se snaží prostřednictvím své zásilkové služby vycházet vstříc hlavně vyhraněnější menšině zákazníků a zůstává věrný své původní myšlence. Martin Žák / Foto: Jan Šroubek
Martin Žák nezapomíná ani na ty nejmenší. Dokladem toho je například jeho publikace s nahrávkou První krůčky s kytarou aneb jednoduchá country kytara pro malé začátečníky (Country Home 1999). A konec konců i pěkná řádka dětských písniček či hudebně vzdělávacích pořadů včetně „výchovných koncertů“ Když osadník zpívá, Než se roztočil gramofon, Těm, co ještě chtějí zpívat a dalších, jejichž prostřednictvím se děti zábavnou formou seznamují se zajímavými kapitolami dějin, mají možnost vidět a slyšet známé i téměř zapomenuté hudební nástroje, navštívit vzdálené kraje a hlavně se do celého programu aktivně zapojit.

Muzikantsky se Martin Žák podílel na řadě zajímavých projektů včetně ojedinělého výukového videa výtečného tanečníka a lektora Jana Pumpra Cloggingem krok za krokem II. Martinovo banjo zní také v animovaném filmu Emily's First 100 Days Of School (Weston Woods 2006)…


Díky jeho nevšednímu nadšení vznikla před lety i old-time country kapela Stará almara, která přináší americkou lidovou hudbu v její ryzí formě; a navíc s Martinovými českými texty. Osobitý přístup a nápady Martina Žáka ožívají ve Staré almaře v těch nejrozmanitějších podobách. Výsledkem kapelní spolupráce je i kolekce stylových titulů na CD či DVD.


Součástí Martinových aktivit je pestrá paleta hudebních programů, ať už sólových, nebo s kapelou Stará almara. Za zmínku stojí i série pořadů, na kterých s Martinem spolupracuje herec, básník a spisovatel, oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka. Jedním z jejich společných počinů je také pořad, lépe řečeno praktický návod pro splašenou dobu Jak vypřáhnout mezka. Radostná je i spolupráce s tanečním souborem Dvorana.


Martin Žák šíří nadšení pro tradiční způsob muzicírování i prostřednictvím svých Škol Old-Time Country Music. Těmito školami prošly už stovky muzikantů, kteří hledají jinou cestu, než dnes u nás nabízí všeobecně rozšířený systém. Svou hlavní roli tu hraje osobitost a rozšiřování vnímavosti, ale také práce na oproštění se od přeceňování důležitosti zápisové složky hudby a dalších předsudků.


Okouzlen lidovou hudbou, prostým způsobem života a přírodou se po několika materiálně úspěšných letech vzdal prosperujícího obchodu a pohodlí velkoměsta. Mnohá podivuhodná dobrodružství, včetně drsně romantické kapitoly na krušnohorských pláních, ho pak zavedla až do srdce lužickohorských hvozdů, které se staly domovem celé jeho rodině.


Kromě kytary najdete v instrumentáři Martina Žáka řadu dobových hudebních nástrojů; v jeho rukou se svérázně rozeznívají banja z různých historických období, autoharfa, horalský dulcimer, brumle, foukací harmonika, valcha, lžíce, ale i takové prastaré nástroje, jako jsou kosti nebo hudební luk.


Tucty Martinových písní a příběhů vás přenesou do dávných časů - ve většině případů podávají autentická svědectví o skutečných událostech ze života tehdejších prvních osadníků či jejich odvážných žen, pirátů a námořníků, kazatelů, černých otroků, vojáků války Severu proti Jihu, kovbojů a psanců, prostých dělníků, železničářů i zarputilých horalů… Martin Žák / Foto: Luděk Neužil


A na tradiční country písničky, které ti zasvěcenější možná znají pod hezkým původním názvem „old-time music“, navazují i Martinovy příběhy osobní, včetně intimních zpovědí a úvah, které snad částečně poodhalují tajemný závoj jeho věčného hledačství…
Nabízíme originální pořady s tradiční country hudbou a dobovými nástroji vhodné pro kluby, školy, dětské tábory a podobně, dále vystoupení na koncertech a festivalech, hudební produkci v muzeích či skanzenech, hudební lekce a semináře.
Podrobnější informace včetně video ukázek naleznete zde. Koncerty pro školy zde.

sirka 560px

Poutníče, právě se nacházíš na stránkách www.martinzak.cz
věnovaných old-time i new-time country písním a příběhům Martina Žáka.

Co se děje | O Martinovi | Martinova Stará almara | Martinovi hrdinové | Nástroje | Písničky | Video
Nabídka pořadů | Koncerty pro školy | Co bude | CD | DVD | Publikace | Co bylo | Ohlasy | Kontakt

Martin Žák děkuje všem, kteří mu ukázali cestu; jsou to zejména
Mike Seeger, Pete Seeger, David Holt, Wayne Erbsen, Laura Boosinger, Janette and Joe Carter, Will Keys, John Hartford, Michael J. Miles a další old-time hrdinové včetně těch, jejichž jména už odvál čas.
Ale také Merle Haggard, Gordon Lightfoot, Johnny Cash, Kris Kristofferson, John Denver…
© 2019 Martin Žák