Základní kameny


aneb DESATERO ŠKOLY TRADIČNÍHO MUZICÍROVÁNÍ • Pohyb je přítelem hudby - promlouvej i spontánní řečí těla.

 • Rytmus je srdečním tepem - buď energický (nikoli agresivní).

 • Přízvuky jsou živou vodou - oživuj hudbu.

 • Hudba je sebevyjádřením - zůstaň vždy svůj/svá.

 • Hudba je nespoutaná - toleruj všechny její krásy.

 • Hudba přináší poselství - zajímej se o tradice.

 • Hudba povznáší - poděl se o radost s ostatními.

 • Hudba má zvláštní moc - užívej ji bohulibým způsobem.

 • Hudba je vzácným darem - važ si jí.

 • A nezapomeň: Je čas hrát - je čas naslouchat.

 • Zpět na začátek této stránky